Prisijungti
Module Border Module Border
  KALĖDŲ GIESMĖS / CHRISTMAS HYMNS (MC)
VSMK011
 

A
Tyliąją naktį
Atsiskubino Betliejun
Gul šiandieną
Piemenėliams
Sveikas Jėzau
Didis džiaugsmas
Preliudas vargonams
B
Nakties tyloje
Linksmą štai naujieną
Kalėdų giesmė
Šią naktį, šią ramią
Mes atėjom
Kalėdų giesmė
Preliudai vargonams

Juozas Naujalis (iš lietuviškų Bažnytinių giesmynų)
J.Sinius, J.Čiurlionytė, G.Šukys, B.Budriūnas, T.Brazys

Atlieka
Berniukų ir jaunuolių choras ĄŽUOLIUKAS
Dirigentas Vytautas Miškinis

Module Border Module Border
Copyright (c) 2024 Semplice Terms Of Use Privacy Statement