Prisijungti

TYLIĄJĄ NAKTĮ (A Voice in the Night), Kalėdų giesmės / Christmas Carols, SECD017, C&P SEMPLICE 2007, TT:37.24

1. Tyliąją naktį / A Voice in the Night 3.25
2. Nakties tyloje / In the Silence of the Night 2.57
3. Tokata/ Toccata 1.24
4. Tyli naktis / Silent Night 3.28
5. Bėkim, bėkim, paskubėkim/ Let us hasten 2.11
6. Atsiskubino Betliejun / They hurried to Bethlehem 2.07
7. Tokata F.L. /Toccata F. L. 0.33
8. Gul šiandieną / Today in the Manger 2.35
9. Garbinkime ir būkime ramūs/ Adore and be still 4.58
10. Gimė Kristus Viešpats/ The Almighty was Born 3.55
11. Kalėdų giesmė / Christmas Carol 3.42
12. Sveikas Jėzau gimusis / Glory to the Newborn King 2.04
13. Ričerkaras/ Ricercare 0.52
14. Girdėjome angelus aukštybėse/ Angels we have heard on high 2.36

Juozas Naujalis, Iš lietuviškų bažnytinių giesmynų / Source: Lithuanian liturgical hymnals, (1, 6, 8, 12)
Julius Sinius (2), Franz Gruber (4), Jadvyga Čiurlionytė ,Vytė Nemunėlis (5)
Charles Gounod (9), Teodoras Brazys (10), Povilas Čiurlionis (11)
Sapiegų albumas / The Sapieha book (3, 7, 13)
Prancūzų-anglų tradicinė giesmė /French-English traditional Carol (14)

Berniukų ir jaunuolių choras "Ąžuoliukas"
Ązuoliukas boys’ and male chorus (2, 5, 10)
Dirigentas / Conductor Vytautas Miškinis
Solistas / Soloist Antonijus Kesada (10)
Bernardas Vasiliauskas, vargonai / organ (5,10)

Klaipėdos vario kvintetas / Klaipėda Brass Quintet (1, 6, 8, 11, 12, 14):
Vilmantas Bružas, trimitas / trumpet
Alius Maknavičius, trimitas / trumpet
Algis Ulteravičius, valtorna / horn
Steponas Sugintas, trombonas / trombone
Jurgis Dargis, tūba / tuba
Gediminas Kviklys, vargonai / organ (1, 6, 8, 11, 12, 14)
Kazys Daugėla, varpeliai / bells
Aranžavo / Arranged by Kazys Daugėla (1, 6, 8, 11,12, 14)

Petras Vyšniauskas, sopraninis saksofonas / soprano saxophone (4, 9)
Danutė Kalavinskaitė, vargonai / organ (4, 9)
Balys Vaitkus, vargonai / organ (3, 7, 13)
Prodiuserė/ Producer: Rūta Skudienė
Garso režisierius / Sound engineer: Rimantas Motiejūnas
Masteringas/ Mastering: Normantas Ulevičius
Dizaineris/Graphic design by Rokas Žilys

Įrašyta 1989, 1994 ir 2006 metais Šv. Jonų, Šv.Kazimiero bažnyčiose ir Vilniaus universiteto mažojoje auloje
Recorded at the churches of Sts Johns, St Casimir and the Small Assembly Hall of Vilnius University in 1989, 1994 and 2006

Viršelyje – atvirukas "Šv.Kalėdų eglutė"
Dailininkas Kazys Šimonis, apie 1930 m.

Copyright (c) 2024 Semplice Terms Of Use Privacy Statement