Prisijungti
Module Border Module Border
  SENOJI LIETUVOS MUZIKA XVI - XVII a.
EARLY LITHUANIAN MUSIC 16-17th Century
SECD004 TT: 45’25”
 

 Apie leidinį
 About publication

1. Giesmė apie šviesiausiojo karaliaus Žygimanto Augusto jungtuves
Hymn about the Wedding of His Royal Highness Sigismund August
2.46“
2. Šokis / Dance 1.42“
3. Tribalsė pjesė / Piece à 3 1.14“
4. Gedulinga giesmė. Užrašas ant karalienės Barboros Radvilaitės antkapio / Lamentation song. Inscription on Queen Barbora Radvilaitė‘s Tomb 2.39“
5. Fantazija liutnei / Fantasia for lute 3.29“
6. Ave Maris Stella, giesmė / Hymn 1.58“
7. Omni die dic Mariæ, Mea laudes anima, giesmė / Hymn 1.01“
8. Tribalsė pjesė / Piece à 3 2.25“
9. Chorea 1.01“
10. Chorea 0.30“
11. Ogn‘un s‘inganna, madrigalas / Madrigal 1.40“
12. Come viver mil posso, greghesca 1.33“
13. Fantazija liutnei / Fantasia for lute 2.41“
14. Donna voi vi credete, madrigalas / Madrigal 6.16“
Penkios preambulės iš Kražių vargonų tabulatūros
Five preambles from the Kražiai organ tablature
15. I 1.17“
16. II 1.39“
17. III 0.36“
18. IV 1.38“
19. V 1.26“
20. Canzona à 4 2.04“
Iš Sapiegų vargonų tabulatūros
From the Sapieha organ tablature
21. Ricercare 0.53“
22. Toccata brevis 0.23“
23. Ricercare 1.04“
24. Ricercare 0.37“
25.  Canzona 1.55“

Module Border Module Border
Copyright (c) 2024 Semplice Terms Of Use Privacy Statement