Prisijungti
Module Border Module Border
  M. K. ČIURLIONIS (1875–1911)
PRELIUDAI, KANONAI, FUGOS. PRELUDES, CANONS AND FUGUES
JŪRATĖ LANDSBERGYTĖ, vargonai / organ
Vilniaus katedra / Vilnius Cathedral
SECD013 TT: 62.37
 

 Apie leidinį
 About publication


 
  

1.  Fuga c-moll / Fugue in C minor  VL 219 2.34
2.  Fuga e-moll / Fugue in E minor  VL 226 2.55
3.  Concord. Santaika  VL 255 2.12
4.  Simbolinio garsaeilio preliudas d-moll
 Prelude of Symbolic Rows in D minor
 VL 256 3.39
5.  Fuga g-moll/ Fugue in G minor  VL 218 2.17
6.  Fuga fis-moll / Fugue in F Sharp minor  VL 223 2.49
7.  Kanonas d-moll / Canon in D minor  VL 127 1.43
8.  Kanonas As-dur / Canon in A Flat major    VL 132 1.29
9.  Kanonas c-moll / Canon in C minor  VL 216 1.44
10.  Fugetė h-moll / Fughetta in B minor  VL 262 0.54
11.  Fugetė c-moll / Fughetta in C minor  VL 314 1.46
12.  Fuga cis-moll / Fugue in C Sharp minor  VL 86 5.09
13.  Preliudas F/a-moll / Prelude F/ A minor  VL 188 1.17
14.  Postliudas / Postlude  VL 240 2.23
15.  Šventas Dieve / Oh, Holy Lord  VL 343 1.45
16.  Viešpaties Angelas / Angelus Domini  VL 184 3.06
17.  Fuga-choralas a-moll
 Fugue-Choral in A minor
 VL 227 4.22
18.  Vai, močiute/ Oh, my Mother  VL 277 1.52
19.  Dainelė / Little Song  VL 199 0.51
20.  Preliudas h-moll / Prelude in B minor  VL 182(a)   2.07
21.  Marios / The Sea  VL 317(b) 3.45
22.  Fuga / Fugue Kyrie eleison  VL 19 3.21
23.  Įžanga ir Fuga b-moll
 Introduction and Fugue in B Flat minor
 VL 345 8.23


JŪRATĖ LANDSBERGYTĖ, vargonai / organ
Jūratės Landsbergytės ir Leopoldo Digrio transkripcijos
Transcriptions by Jūratė Landsbergytė and Leopoldas Digrys

Viršelis/ Cover painting: M.K.Čiurlionis. Sonata Nr. 5 (Jūros sonata)
Sonata No. 5 (Sonata of the Sea). Finale.1908. Popierius, tempera / Tempera on paper, 73,2x 63
Nacionalinis M. K.Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas
M.K. Čiurlionis National Museum of Art, Kaunas

Įrašyta 2000 ir 2004 m. Vilniaus Katedroje
Recorded at the Vilnius Cathedral in 2000 and 2004


 


Module Border Module Border
Copyright (c) 2024 Semplice Terms Of Use Privacy Statement