Prisijungti

 Apie leidinį
 About publication

Moišė Hofmekleris, Danielius Dolskis, Danielius Pomerancas
Legendiniai mažosios scenos artistai
XX a. 3–4 deš. Kaunas
Legendary musicians of the little stage 1920s–1930s Kaunas, Lithuania
Moishe Hofmekler, Daniel Dolski and Daniel Pomerantz
1924–1938 m. įrašai iš Algirdo Motiekos rinkinių/ Recordings of 1924–1938 from Algirdas Motieka collection
2 CD SECD019SEMPLICE 2009

TT: 71.4
I CD

1. Senovinis valsas / The Olden Waltz 3.07
2. Mano sieloj šiandien šventė. Žaliojoj lankelėj / My Soul Rejoices Today.In the Green Meadow 3.16
3. Izraelito rauda/ Israeli’s Crying 3.05
4. Lakštinga /The Nightingale 3.09
5. Lietuvaitė/ Lithuanian Maiden 3.04
6. Sudiev, sudiev/ Fare Thee Well my Beauty 2.43
7. Maryte, Onyte, Katryte…/SwettMary, Little Annie, DearCathy… 2.56
8. Palangos jūroj/In the Sea of Palanga 2.56
9. Aukso svajonės /Golden Dreams 3.07
10. Torgovecživym tovarom/ The Seller of Livestock (monologue) 2.52
11. Ja tak zastenčyv, madame / I am so Stubborn, Madame 3.02
12. Leisk, man/ Let Me Kiss You 2.58
13. Su armonika į Braziliją/ To Brazil with Harmonica 2.35
14. Ūpas, žydų fokstrotas / Mood, Jewish foxtrot 2.49
15. Prijom v selskojbolnice/ Reception at the Village Hospital (monologue) 2.29
16. Čigonės akys /The Fire of Gypsy’s Eyes 3.03
17. Onyte, einam su manim pašokti /Little Annie, Come Dance with Me 2.37
18. Naktiestraukinio kontrolė /Present Your Tickets, Please (monologue) 2.39
19. Aš myliuvasaros rugiagėles /I Adore the Cornflowers of Summer 2.59
20. Aistros šauksmas / Desire and Longing 2.59
21. Kodėl mane tu apgavai?/ Why Have You Deceived Me? 2.55
22. Sugrįžk / Come Back to Me 2.53
23. Kariškas vaizdelis / Military Episode 3.08
24. Elyt, tu meili /Sweet Elly 3.03

Muzikos autoriai / composers: JuozasTallat-Kelpša (2),Ulstein (3), M.Hofmekler(4) Fany Gordon (8), Aleksandr Vertinskij (9),Daniel Dolski (11,19),F.Hollander (12), Josif Bank,aranž./arr. Ruvim Hofmekler (14), J.Kagan (20), A.Gold (21), J.Guerrero (23), R.Koetscher (24)
Muzikos autoriai nepažymėti / authors not indicated: 5–7, 13,16, 17, 22
Tekstų autoriai / lyricists: D.Dolski , R. Mironas (20, 24)
Brolių Hofmeklerių ansamblis / Hofmekler Brothers Ensemble (1–4)
“Metropolio” orkestras / “Metropolis” Orchestra
Vadovas / Leader Moishe Hofmekler (5–8,11–14,16,19–23)
„Homocord “ orkestras / “Homocord“Orchestra
Vadovas / Leader Josif Stupel( 9,20)
J.Nikolajevskio orkestras / J.Nikolajewsky Orchestra (24)

TT:69.15
II CD

1. C'est pas comme ca 2.53
2. In Paris, In Paris sind die Maedels so suss ( from film "Sous les tois de Paris") 3.25
3. Būk vyras / Be a Man 2.40
4. Pavasario sapnas / Capri 3.03
5. Ispanų valsas / Spanish Waltz 3.01
6. Sukas ratukas / The Wheel is Turning 3.12
7. Taip liūdna man be tavęs / I am so Sad Without You 3.04
8. Bučinys / The Kiss 2.50
9. Paskutinis sekmadienis / The Last Sunday 3.09
10. Skrido naktys / The Nights Have Flown 3.04
11. Alyte / Sweet Elly 3.10
12. Tu, tik tu / You and Only You 3.05
13. Gyvenimas gražus / Life is Beautiful 2.40
14. Pirmyn / Forward 2.44
15. Aš turiu dvi merginas / I Have Two Girls 2.35
16. Prisipažink / Confess 3.03
17. Skraido dūdų garsai / The Sound of Brass 3.01
18. Daina padės gyventi / The Song will Help to Live 2.38
19. Širdie / You, Heart 3.05
20. Tu priklausai tik man / You Belong to Me Only 2.57
21. Pamilau čigonę / I Fell in Love with a Gypsy 2.34
22. Indėno meilė / Love of the Indian 3.05
23. Tik viena meilė / The Only Love 3.00

Muzikos autoriai/ composers:Raoul Moretti, aranž./arr. Francis Salabert(1,2), Kajetonas Leipus (3, 6, 14),Wilhelm Grosz(4), Stasys Gailevičius (5), A.Gold (7,16), Jara Benes (8, 15), Jerzy Petersbursky (9),Peter Kreuder (10, 23), N.Naikauskas (11), Leonardas Lechavičius (12), Okol Kulak (13), A.Gold (14), E.Farley, M.Riley (17), Isaac Dunajevskij (18, 19), I.Brown(20), E.J.Wolf (21), Rudolf Friml (22)
Tekstų autoriai / lyricists:Vladas Misiūnas, L.Lechavičius(12)
Solistas / soloist: Antanas Dvarionas (3–23)
Marek Weber Orchestra (1, 2): Daniel Pomerantz Orchestra (3–23)

Sudarytojai Rūta Skudienė ir Algirdas Motieka

Copyright (c) 2024 Semplice Terms Of Use Privacy Statement