Prisijungti

1. Vai aukštai lakia klevelio lapeliai (rugiapjūtės daina)                              1.46
2. Joj bernelis ing vainełį (karinė-istorinė daina)                                         2.03
3. Vai an kalno krasna liepa (jaunimo-meilės daina)                                  2.40
4. Prałėkdamas bicinėlis pro drevį (grikių rovimo daina)                              2.49
5. Čiulba ulba karvełėlis (karinė-istorinė daina)                                           2.51
6. Gali lauko stadałėłė (jaunimo-meilės daina)                                           2.32
7. Vidury laukų grūšełė auga, kalėda (kalendorinė daina)                            1.23
8. Leliumoj, siuntė mani, leliumoj (kalendorinė daina)                                 3.43
9. Anksci rytelį saulukė tekėjo (šeimos daina)                                           1.46
10. Oi tu aglala, girios martela (rugiapjūtės daina)                                      2.46
11. Čiūčia liūlia, mažas sūnaitėli (lopšinė)                                                 1.41
12. A-a-a sūnaitėli (lopšinė)                                                                      1.24
13. Grūdu grūdu grucukį (žaidinimas)                                                        0.19
14. Virė virė košį (žaidinimas)                                                                   0.26
15. Mylu mylu mylu (mylavimas)                                                               0.27
16. Katuke, laduke (žaidinimas)                                                                0.24
17. Dū dū dū, atskrido bacėnas (vaikų daina)                                             1.57
18. Liūlia liūlia liūliukaitį (lopšinė)                                                               0.46
19. Šarkela baltašone (vaikų daina)                                                           0.36
20. Eik, oželi, vandenio (vaikų daina)                                                         1.00
21. Garny garny, ga-ga-ga (erzinimas)                                                       0.30
22. Sauluke motinuke, užtekėk (piemenų daina)                                         0.32
23. Dzievo karvute, skriski į dangų (būrimas)                                              0.22
24. Mėnuo mėnuo mėnulaici (maldelė)                                                       0.26
25. Joja joja ponas (kykojimas)                                                                 0.13
26. Joja joja dziedukas (kykojimas)                                                           0.29
27. Liūliai dukrełį, liūliai rūtełį (lopšinė)                                                       2.49
28. Oi tu zuikeli, leliumoj (kalendorinė daina)                                              0.53
29. Oi tu ožy dzidziaragi (vaikų daina)                                                       1.31
30. A-a a-a liūlia (lopšinė)                                                                         1.18
31. Ak tu saula, sauliula (šeimos daina)                                                     2.06
32. Vaikšcinėjo tėvulis parugėmis, pabarėmis (rugiapjūtės daina)                 3.33
33. Dai an marių, an mėlynų (rugiapjūtės daina)                                         1.40
34. Mocinėla mano, marelių putela (rauda)                                                 1.24
35. Sudegė mūs nameliai (rauda)                                                              1.32
36. Pucinėli raudoniausias (šeimos daina)                                                  2.11

Tautvilas Povilionis (12–16,18–27)

Dainos ir raudos išmoktos iš Kapčiamiesčio, Barčių, Viktarinos, Buciniškių, Rudnios, Puodžių, Mardasavo, Puvočių, Marcinkonių, Kašėtų, Mitraukos, Gervėčių ir Adutiškio dainininkų.

Tabululatūra - about
Copyright (c) 2022 Semplice Terms Of Use Privacy Statement